Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jezero Laka (Lakasee)

22. 6. 2013

Jezero Laka (německy Lakka See či starší tvar jména Lackasee) bývalo dříve označováno rovněž jako Pleso, Mláka či Plesné jezero. Toto jezero se nachází 4 km západně od osady Prášily. Představuje nejmenší, nejmělčí a nejvýše položené šumavské jezero na české straně Šumavy. Jezero leží v mělkém, pozvolna zarůstajícím rulovém karu na severním svahu hory Debrník (Plesná, Mláka, Lackaberg). Voda z jezera Laka je odváděna do Křemelné Jezerním potokem a patří tedy do povodí Otavy.

laka.jpgČelní moréna hradící jezero je velmi nezřetelná a navíc velmi ovlivněná antropogenní činností v okolí jezera (na pravém břehu jezera stál dnes již odstraněný vojenský objekt, na levém břehu byl zase zbudován průkop pro napájení kanálu). V 19. století byla balvanitá moréna překryta vysokou vrstvou zeminy. V průběhu desetiletí moréna zarostla a zmizela, čímž sice přírodní ráz jezera utrpěl, ale na druhé straně tímto umělým zvýšením hráze zůstalo jezero zachováno. Motivem k tomuto zásahu bylo nadlepšení průtoků vody v Jezerním potoce a napájení vodního kanálu. Vodní kanál je dobře zachovaný dodnes. Jeho délka je 2.1 km, prochází morénovým valem a poté je veden svahem Debrníku až do povodí Drozdího potoka, do kterého je zaústěn. Voda z kanálu se používala ve sklárnách v Nové Hůrce a k plavení polenového dřeva.

V literatuře je možné se setkat s tvrzením, že mělké jezero Laka má charakter parkového jezera a že je na počátku přechodu v zrašelinělý močál. Pro jeho hladinu jsou typické plovoucí ostrůvky organogenního původu. V současné době se nacházejí na hladině jezera tři velké a zhruba 20 malých ostrůvků, z nichž jsou některé přisedlé ke dnu (včetně největšího z nich). Celková plocha ostrůvků tvoří 8,54 % plochy jezera. Z historických pramenů se lze dočíst o snahách rybářů likvidovat plovoucí ostrůvky na jezerní hladině. V zimě, po zámrzu hladiny, naváželi rybáři velké balvany z okolí jezera na ostrůvky, aby se po rozmrznutí hladiny potopily. O výsledcích jejich diskutabilních snah není nic bližšího známo, ale faktem je, že na jednom z velkých ostrůvků lze kameny najít dodnes.

Jezero Laka bylo představeno Karlem Klostermannem v románu Skláři.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář